Bích Nhựa PP

100.000

Bích Nhựa PP, Bích Tăng Cứng dày 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm