Bồn Nhựa Tròn PP

1.000.000

Bồn Nhựa Tròn PP – Bể Nhựa Tròn PP có các độ dày phồ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bể Nhựa PP là dày 8mm, 10mm, 12mm.