Bồn Xi Mạ

100.000

Bồn mạ có các độ dày phổ thông là 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

Trong đó độ dày phổ thông ứng dụng trong sản xuất Bồn Bê Xi Mạ là nhựa PP, PVC dày 8mm, 10mm, 12mm, 15, 20 mm.