Ống Gió Tiêu Âm

980.000

Tiêu âm ống gió là một phận không thể thiếu trong hệ thống thông gió toà nhà , và nhà máy. Mục tiều đạt ra là giảm bớt độ ồn của đường ống và quạt xuống độ ồn cho phép dưới 75dB, Không làm ảnh hướng tiếng ồn đến nhưng người xung quanh trong quá trình làm việc. Ống tròn có chở lực đường ống thấp, nên gió lưu thông sẽ nhanh hơn, tiếng ồn thấp hơn. Chính vì thế trong công nghệ hiện đại ngày nay ống Tròn Tiêu âm được sử dụng nhiều hơn là ống vuông tiêu âm.

Mã: TAX Danh mục: Từ khóa: