Ống tiêu âm vuông

1.000.000

Ống gió tiêu âm được làm theo phương pháp truyền thống là dùng bông khoáng+vải thủy tinh+tôn đục lỗ để làm các tiêu âm trên đường ống gió.

Mã: TAV Danh mục: