Than Hoạt Tính

100.000

Trong các phương pháp Xử Lý Khí Thải phổ biến hiện nay, thì phương pháp xử lý khí thải bằng than hoạt tính được xem là biện pháp tối ưu nhất

Mã: THT Danh mục: