Tháp Hấp Thụ Bằng Inox

90.000.000

Tháp hấp thụ bằng INOX có nhiều ưu điểm quan trọng, đặc biệt là khi xử lý khí thải chứa hoá chất và trong môi trường có nhiệt độ cao.