Xử Lý Mùi Hôi Nước Thải

100.000

Các Phương Pháp Xử Lý Mùi Hôi Nước Thải :

  1. Phương pháp hấp thụ:
  2. Kết hợp phương pháp hấp thụ và hấp phụ than hoạt tính:
  3. Phương pháp tháp hấp thụ rửa khí kết hợp với máy UV công nghiệp và than hoạt tính: