Xử Lý Khói Thải Lò Nấu Đồng

160.000.000

Xử Lý Khói Thải Lò Nấu Đồng: Quá trính nấu đồng phát sinh bụi – khí thải ra môi trường,  dòng khí thải có nhiệt độ cao, bụi kim loại, các khí bao gồm CO2, SO2, CO, NOx, khí hợp chất Flo,….

Mã: ND Danh mục: