Máy khử khói công nghiệp

25.000.000

Trước khi đẩy khói thải nhà bếp ra ngoài cần phải xử lý toàn bộ mùi, và khói thải. Với công nghệ 4.0 thì việc xử lý mùi, và khói bếp đã chở lên đơn giản với máy khử mùi, khử khói chuyên dụng