Xử Lý Khí Thải Lò Hơi

110.000.000

Xử lý khí thải lò hơi: Ngành công nghiệp của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh. Cùng với sự phát triển đó là tình trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động. Gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Để kìm chế sự gia tăng ô nhiễm