Ống Gió Chống Cháy

Ống gió chống cháy EI có khả năng chịu lửa cao, được phân loại theo thang EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 và EI 120 tương ứng với thời gian chịu lửa 30, 45, 60, 90 và 120 phút.