Xử Lý Khói Thải Lò Hơi

200.000.000

Xử Lý Khói Thải Lò Hơi Bắt buộc đối với các nhà máy sản xuất sử dụng lò hơi đốt bằng củi, đốt bằng than đá, bằng dầu FO..vì lượng khí thải của các lò hơi này không đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường