Tháp Hấp Thụ Bằng Composite

90.000.000

Tháp hấp thụ xử lý khí thải bằng composite có nhiều ưu điểm quan trọng, đặc biệt là khi xử lý khí thải chứa hoá chất và trong môi trường có nhiệt độ cao.