Xử Lý Khí Thải

150.000.000

Xử lý khí thải: là quy trình xử lý các chất khí thoát ra sau quá trình sản xuất của các nhà máy. Tùy đặc thù sản xuất từng ngành của các doanh nghiệp mà trong khí thải sẽ bao gồm các thành phần và tính chất khác nhau.

Mã: xlkt-01 Danh mục: